Колко Ще Струват Изборите На 11 Юли Зависи От Епидемичната Обстановка!

Парламентарните избори ще бъдат ли по-скъпи от тези на 4 Април? Колко ще струват? Има ли значение пандемията? На всички тези въпроси отговори Асен Василев, служебен министър на финансите.

Правителството одобри план за разходите по подготовката и произвеждането на изборите, които ще се състоят на 11 Юли тази година. Това породи много въпроси, главният от които е дали те ще бъдат по-скъпи от пердишните.

Оказва се, че съществуват два варианта за предсрочните избори – и всичко зависи от пандемията и коронавируса. Единият вариант е изборите да бъдат с над 8,5 млн. лева по-евтини от предишните, ако няма обявена епидемична обстановка. В случай, че има епидемична обстановка, то те ще се оскъпят с близо 2,5 млн. лева.

Предвиждат се 57,1 млн. лева за новите парламентарните избори, като тези пари трябва да покрият разходите по логистика, възнаграждения на комисиите, изборни книжа, компютърна обработка, разяснителната кампания, както и пълно обезпечение на над секциите в чужбина.

Към тези 57,1 милиона лева са одобрени и допълнителни 11,1 милиона лева, ако епидемиологичната обстановка продължи.

Министър Асен Василев обясни, че Министерството на образованието е подало информация за достъпното видеонаблюдение по училищата и следва да се прецени дали има нужда от допълнително такова. Ако от ЦИК преценят, че допълнително видеонаблюдение е необходимо, то Министерството на финансите ще подсигури нужните средства.

Стана ясно, че на миналите избори е имало проблем с осигуряването на маски и дезинфектанти – някои комисии са ги получили ден след изборите. Поради тази причина, служебният министър на здравеопазването – д-р Стойчо Кацаров, сподели, че доставките на тези предпазни средства този път ще се организират от областните управители.

Следващото заседание на Министерския съвет се очаква да се проведе в четвъртък, на 20 май.

Протести, искания и реалните проблеми

14 дни след протестите срещу високите сметки за ток, монополите и т.н, българските граждани се обявиха п/в политическата система. Последва оставката на Симеон Дянков /министър на финасите/, а след сблъсък между полицията и гражданите, правителството подаде оставка, която НС прие. Протестиращите излязоха с единни искания, като едно от тях е смяна на избирателната система – преминаване към мажоритарна. Познаваме класическите ИС – пропорционални, мажоритарни и смесени най – общо казано. Един от недостатъци на тази система е – вземайки предвид българската ситуация – че тя е насочена или по – скоро подходяща за страни с двуполюсен политически модел и е подходяща повече за страни като САЩ и Великобритания. Но те не винаги предполагат диспропорция, възможно е да се стигне до пропорционално разделение на гласовете, но това по – скоро е изключение, отколкото правило. По тази причина и не е подходящо да се копират модели от други страни, защото ефектите могат да бъдат негативни, ако не се вземе предвид условията при които действа тази система. Мажоритарна система на относително мнозинство води до редуциране броя на партиите и в крайна сметка до произвеждане на двупартиен модел. МС на абсолютно мнозинство довежда до многопартийна система, в която партиите се ориентират полюсно и формират две противостоящи си коалиции.

Плюсове: прости правила, разбираеми за избиратели и кандидати; създава стабилно парламентарно мнозинство, което пък гарантира стабилна изпълнителна власт и дава възможност за търсене на политическа отговорност; води до сближаване на политическите програми; стимулира избирателната активност и т.н.

Недостатъци: не дават възможност за изява на малцинствата; подтиска процеса на възникването на нови партии; може да доведе до „парадокс на гласуването” – една голяма политическа партия може да получи повече гласове от друга и по – малко мандати в зависимост от разпределението на подкрепата в избирателните райони; пропорционалността между броя на гласовете и броя на мандатите е по – скоро случайност, отколкото закономерност, заради голямата загуба на гласове / нарушаване принципа на равното избирателно право, т,е. – гласовете подадени за кандити, които не печелят, те пропадат/.

Преминаването от една ИС към друга обаче не гарантира успех и трябва да се подходи много внимателно. Ние може да черпим опит от другите страни, но трява да знаем, че тук са важни техните специфичните особености, тъй като всяка ИС трява да съответства в най – голяма степен на нивото на развитие на демокрацията. Пример – Япония: ярък пример за целенасочено постигне на поставените политическите цели. Водещите партии са ЛДП и Демократичната. Интересното обаче е, че няма същинско противопоставяне между двете партии / те имат общи политически цели/. Успешното провеждане на реформи води нейното бързо сближаване със страните от Запада, благодарение на съществуващите предпоставки – икономически и политически. Такива не съществуват в България. Страната ни по – скоро се доближава до положението на Италия – корупция, която води до разруха. Провеждането на операция „Чисти ръце” закрепи само временно имиджа на Италия /след скандала, Италия преминава към МИС/. Същото важи и тук – безкрайни опити за борба с корупцията и никакъв положителен ефект, без присъди. Сякаш законите отслабват, съдебната системата е парализирана. Корупцията обхваща всяка сфера, което пък отблъсква чуждестранните инвеститори. Това води до израждане на институциите и цялото общество. Защо споменявам всичко това? Защото проблемите, които се опитваме да разрешим днес са много по – сериозни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Смяната на една система няма да гарантира премахване на корупцията по висшите етажи на властта, нито пък ще разреши икономическите и социални проблеми. Също така, ние трява да знаем, че новата ИС може да започне да работи ефективно едва след провеждането няколко избори /2, 3/. И не на последно място – важна е избирателната активност. В България има ниска избирателна активност, а МИС работи успешно при висока.

Да се върнем отново към протестите и кои са истинските причини за тях: високите сметки и ниските доходи. Средната работна заплата е най – ниската от всички държави в ЕС.

Основните проблеми и най – важни:
◾ниски доходи;
◾растяща безработица особено сред младежите /32%/;
◾закриване на работни места;
◾липса на инвестиции и т.н.

Индексът на тържищните цени се покачва, а доходите са „замразени”. Бизнесът одобрява замразените заплати, тъй като това няма да доведе до съкращения. В същото време 363 хил.работни места са закрити, а реалната безработица е достигнала 18,8% в края на 2012г. /Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара/. Българската икономика е в стагнация. Погледнете следващите статии:

Б. Данев: Какъв ръст на БВП без инвестиции и с 400 хил. загубени работни места?

И все пак, социалната несправедливост изкара хората на улицата и страната ни днес прилича на Гърция, Испания и дори може да бъде сравнена с Арабската пролет. Тази социална несправедливост води до поява на антиутопия. Социалната несправедливост може да прерасне в гражданска война. В протестите се наблюдават елементи на крайни идеи – смяна на цялата политическа система, промяна на Конституцията, забрана на партиите; сваляне на имунитет и т.н. Всичко това е против демократичните принципи. Проблемът е в изгубеното доверие на политиците и инстуциите. Проблемът се състои в това, че над 22% от българите живеят под прага на бедността. 80% от българите живеят в лишения. Проблемът е, че България е на първо място по бедност в ЕС. И не на последно място – разочарованието от Евросъюза, тъй като българите се надяваха, че техният жизнен стандарт ще се подобри, но България остава най – бедната в ЕС. Това са реалните проблеми, които не търпят отлагане.

Що се отнася до изборната система – да, може бъде променена, но са нужни и гаранции, че изборите ще бъдат честни. Заспалата съдебната система трява да докаже, че е в състояние да осигури справедливост и равно правосъдие. Нужни са промени и във фискалната политика. Проблемите са във всички сфери и е нужна политическа воля и отговорност за тяхното разрешаване.

Проблеми пред новата младеж. Нова политика за социална интеграция на младежта.

Може би най-основната предпоставка за оцеляване на обществото като организация е възпроизводството на човешкият ресурс, а от там и смяната на самите поколения. Въпреки всички икономически, политически и идеологически премеждия в страната, въпреки реалността на демографският срив, в България вече се заражда нещо, което може да бъде наречено „новата младеж“. Тази генерация живее в нов свят, има ценности, интереси и образци, които коренно се различават от тези на предходните поколения.

Но каква социална група е всъщност младежта. Тя обхваща населението на страната, което е в юнушеската възраст, както и това, което е в тъй наречената от социолозите Ранна зрялост. Юношеството няма точно определена начална възраст. То е период на обусловен биологичен растеж и развитие, на нарастване на индивидуалният опит. Юношеството е и период на неопределеност – човек не е нито дете, нито възрастен. Ранната зрялост от своя страна обхваща периодът от около 17 годишна възраст до около 25-та година. Тя е граница между юношеството и реалната зрялост. През този период младите хора навлизат окончателно в света на възрастните и са принудени да правят своите самостоятелни житейски избори.

Като цяло младежите са социалната група, която буквално представлява близкото бъдеще на обществото и държавата като структура от институции. Тъкмо поради тази причина не е чудно, че именно държавата и в частност провежданата от нея социална политика трябва да играе основна роля в грижата за тази част от обществото. Тази явна необходимост не бива да бъде довеждана до крайности. Може да се каже, че при социализма тогавашната младеж е растяла в твърде затворени условия и при твърде засилена грижа от страна на държавата. Държавата е осигурявала образование, здравеопазване, работа и форми за оползотворяване на свободното време, но и твърде сериозно количество идеологическо възпитание. Днес инициативата за реализация е оставена в по-голяма степен в ръцете на самите младежи, като така те се изправят пред нови проблеми – намиране на работа, едновременно учение и работа, докато в същото време търсят своята идентичност. В допълнение към това прави впечатление, че младежите днес са в по-голяма степен зависими икономически от своите родители, т.к. явно семейството е приело изцяло функциите на държавата в тази област. Поради икономическите условия в които са поставени, младежите все по-трудно успяват да получат качествено образование и съответно навлизат на трудовия пазар необразовани. Една от причините за това е, че самият период на получаване на образование става все по-продължителен, а голяма част от младежите не могат чисто икономически да си позволят да извървят този път до край. Като цяло младите хора все по-късно завършват своето образование, по-късно навлизат на пазара на труда в съответствие със своята квалификация и все по-късно създават семейства. Тоест това са две противоположни крайности – все по-ранно и неквалифицирано навлизане на пазара на труда, поради различни, но главно икономически причини, а в същото време все по-късно навлизане на квалифицираните кадри в икономическият живот на страната. Социологическите проучвания показват, че сред младежите, които в момента получават своето висше образование или скоро са получили такова най-малък е делът на изцяло финансово независимите. Голяма част от студентите са все още изключително зависими от своите семейства, като в същото време рядкост са тези, които в допълнение на това не са и трудово заети. Очевидно е, че всичко това изключително усложнява извършването на този социален преход, който практически представлява младостта. Тези проблеми навеждат на мисълта, че е изключително необходимо провеждането на ясна, всеобхватна и дългосрочна политика за интегрирането на младежта като жизненоважна част от обществото.

Разбира се, както вече беше посочено, всяка прекомерна намеса в тази област може да има по-скоро негативни последствия. Ясно е, че познатият на част от днешният политически елит комунистически модел на държавна политика по отношение на младежта вече е неприложим. Това е така поради факта, че част от завършилите днес висше образование дори нямат спомени от това време, а какво остава за тези, които сега влизат в образователната система и са закърмени със съвсем различна представа за света. Не може да се отрече обаче, че като се изключи прекалено силното участие на идеологията в комунистическият модел, провежданата от тогавашната държава политика относно младежта определено е имала и своите положителни страни. Очевидно, за да се изгради подходящ модел за българската действителност, отговарящ същевременно и на европейските стандарти, ще бъде необходимо да се намери вариант, който да комбинира най-положителните черти от добре познатият на българските политици комунистически модел с тези на провежданите политики в областта на младежката интеграция в останалите европейски страни. В този смисъл голямо предизвикателство пред държавата, особено във връзка с вече осъщественото членство на страната в ЕС, е да очертае ясно принципите, приоритетите, инструментите на една нова по характер младежка политика. В нея властта трябва по-скоро да създава нормативни и финансови ресурси за развитие, и по-изравнени шансове за реализация на младежите, чрез сътрудничество с неправителствените организации и бизнесът. За да се намерят най-подходящите решение преди всичко е необходимо да се знае с какви проблеми и в какви области ще трябва да се сблъска новата младежка политика. Както стана ясно през този период от човешкият живот образованието играе основна роля. Поради тази причина то е и в основата на всяка държавна политика насочена към подобряване на младежката интеграция. Още трябва да се засегнат: младежката безработица, наркоманията, емиграцията, евроскептицизмът, кризата на националната идентичност сред младежите, младежката аполитичност и евроскептицизъм.

Докато в глобален аспект знанието се е превърнало в основен ресурс, в България образователната система се е превърнала във фабрика за некачествени специалисти. Годишно близо 100 000 деца и младежи остават по различни причини вън от училище. Това е един средно голям български град. През учебната 2002/2003 година в училищата са влезли с 11 000 по-малко първокласници от предходната учебна година, близо 3500 учители са били съкратени, а над 1800 класа – закрити. Мрачните прогнози са, че този процент може да достигне до 20% между 2010-2020 година. Модерна педагогика в страната не съществува. Напротив, поради настъпилата либерализация в отношенията учител – ученик се е стигнало до ситуация в която самата образователна институция е загубила своя авторитет. Това се дължи и на факта, че самото училище не предоставя необходимият капацитет знания, от който днешните младежи имат нужда и който те в голяма степен получават от външни източници, като интернет и телевизията. Въпреки това в ерата на информационното общество от общо 3702 училища в страната през 2003 г. в 2107 от тях липсват компютри. Висшето образование не се намира в по-добро състояние. То губи своята морална стойност. Младежите търсят не толкова интересната професия или работа, колкото тази която ще им донесе по-висок материален и социален статус. Оказва се, че вече не е престижно да си специалист. Тази нова реалност въвежда нов модел на поведение, който насочва младежите към улицата и антисоциалните действия, а това води до нарастване на престъпността сред тази възрастова група. Въпреки всички тези видими проблеми, за 10 годишен период (от 1992 до 2002 година), относителният дял на финансовите средства за образованието към брутния вътрешен продукт е намалял двойно (от 6% до около 3% през 2003 г.). Необходимостта от промяна на образователната политика на страната е повече от очевидна.

Проблемите в образователната система през последните години са довели и до проблеми свързани с професионалната реализация на младежта или т.нар. младежка безработица. Нейната структура показва, че най-силно са засегнати младежите със средно образование, без високо равнище на професионална подготовка. Около 80% от всички безработни са с ниска квалификация, а 25% от регистрираните безработни с висше образование са младежи. Следователно, “излишни” се оказват не само нискоквалифицираните, но и млади хора с много висока квалификация. Днес хиляди младежи с висше образование просто не могат да намерят работа. Образованието им не е съобразено с изискванията на пазара. Масово явление е висшисти да работят в магазини и на сергии, момичета с дипломи на икономисти, филолози и педагози, да се трудят като продавачки, санитарки или сервитьорки. Много тревожно е, че дълготрайната безработица все повече се “подмладява” – почти всеки втори от безработните младежи е дългосрочно безработен. Безработните младежи, които са без работа над 1 година са над 46% от общия брой на младежите без работа. Вече всеки четвърти от регистрираните безработни младежи е с престой на пазара на труда над 2 години. Ако се приложи шестмесечен критерий за дългосрочна младежка безработица, какъвто се прилага в Европейския съюз, групата на дългосрочно безработните младежи до 29 год. възраст ще нарасне на 114 хил., а относителният й дял – на 66,8% от общия брой на безработните младежи. В допълнение сегашната осигурителна система предоставя обезщетения за безработица и определя размерът им въз основа на трудовия стаж, какъвто младите хора нямат или имат в ограничен размер. Над 90 % от регистрираните безработни младежи са без право на обезщетение.

Проблемите свързани с образованието и намирането на подходяща или каквато и да е работа всъщност подтикват младежите към антисоциално поведение. Нарастването не младежката престъпност е само една част от проблема. В нея все пак не взима участие толкова голяма част от младежта. Проблемът с наркотиците от друга страна е различен. Според данни на Националния съвет по наркотиците, през 2002 година у нас са регистрирани 220 хиляди наркомани, като реалната цифра е всъщност над 400 хиляда. В същото време с този бизнес се изхранват около 10 хил. души. Все по-голям брой младежи намират спасителния изход в дрогата. Колкото повече младежките проблеми биват изтиквани в периферията на общественото внимание, толкова повече нарастват опитите за търсене на нетрадиционни решение и изход от ситуацията. Това води до увеличаване на броя на зависимите от твърдата дрога, като настоящата ситуация е такава, че всеки четвърти средношколец е опитвал някакво наркотично вещество. Като последица от това расте и броят на смъртните случаи. В допълнение и като друго бягство от реалността и средство да станеш популярен се разглежда консумирането на алкохол. Проблемът тук е още по-сериозен, т.к. вече се е разпространил и сред по-младите възрастови групи. Не са редки и случаите на едновременна употреба и на двата „забранени плода“. Очевидно е, че и в този случай са необходими спешни мерки не само от страна на държавната политика, но и от неправителствените организации и цялото гражданско общество, доколкото такова изобщо съществува в България.

Онази част от младежите, която не е потърсила бягството от трудната действителност в алкохола и наркотиците се ориентира към различно решение, което не обещава по-добра съдба на българската нация – емиграцията. Като цяло мобилността е естествено състоя ние на младостта. В съвременният свят често тя е функция и на икономическата независимост. В момента в страната се наблюдава вътрешна миграция, обусловена от чисто икономически интереси, главно към големите административни центрове където шансът за намиране на работа и по-добро заплащане е по-висок. В същото време се наблюдава и един процес на „закрепостяване“ – след като желаната работа бъде намерена все по-рядко се търсят нови възможности и перспективи. За съжаление икономическият фактор не оказва влияние само върху вътрешната миграция. Над две трети от младите българи до 26 години казват, че биха напуснали България при първа възможност, като едва 7% заявяват, че не биха напуснали страната при никакви обстоятелства. Емиграцията се разглежда от младежите като спасяване от бедността и като възможност за реализация. Над половината от склонните към емиграция млади хора обаче, виждат единствената цел на пребиваването си “там” да спечелят пари и разглеждат себе си като работещи в чужбина само за известен период от време. Със засилването на глобализацията и настоящото членство на България в ЕС е практически невъзможно да се спре това желание за мобилност. Държавната политика в областта на младежта трябва не да се стреми да изкорени тази тенденция, а да я доведе до минимални стойности, като в същото време се опита да спечели максимално от нея. Достатъчно е да се въздейства благоприятно върху образованието и реализацията в страната, за да се появят първите резултати. Разбира се емиграцията никога няма да изчезне, но държавата трябва да се научи и как да се възползва от този процес и да го ограничи, доколкото може в границите на образованието и бизнеса, като усвояването на новите знания и финансови ресурси бъдат насочени обратно към родината.

Между емиграцията и икономическите трудности в страната има и един междинен фактор. Това е кризата на националната идентичност. Периодът на преходът се характеризира с отслабване на родолюбивите нагласи сред младежите. Вече цели поколения са израснали без да бъдат възпитани в подобна ценност. „България“ постепенно се превърна в мръсна дума за тях, като това чувство беше засилвано както от самите български медии, така и от отношението на останалите европейски страни към България като към страна втора категория – част от шенгенския списък, чийто граждани могат да бъдат третирани също като хора втора категория. Макар тези процеси вече да са донякъде приглушени благодарение на членството на България в ЕС, проблемите вътре в страната до голяма степен остават. Усеща се липса на патриотичен дух сред голяма част от младежите, като в същото време у една друга част се забелязва коренно противоположната тенденция на твърде краен патриотизъм или по-скоро национализъм. Тези крайни тенденции са изключително опасни и могат много да навредят на етническият мир в страната, а от там и на международният имидж на България. Новата политика относно младежта трябва да наблегне изключително на този момент, особено в образованието на сега израстващите млади поколения. Не е нормално да се стига до ситуации в които да се обсъжда дали трябва от учебните програми да се изключи Христо Ботев или стихотворението на Вазов „Аз съм българче!“ По-скоро трябва да се помисли по какъв по-съвременен начин да се представи на децата идеята за родолюбието. Не е правилно да се счита, че подобно чувство е излишно в условията на съвременния глобален свят, напротив, то е по-необходимо от всякого, защото в противен случай може да се стигне до изчезване на цели нации. Новите поколения в цяла Европа се възпитават, че преди всичко са германци или французи, а чак тогава европейци. България трябва да се поучи сериозно от опита на своите нови партньорки и в тази област.

В същото време пред държавата се изправя и едно ново предизвикателство, което напоследък обхваща цяла Европа – евроскептицизмът. За разлика от европейският му вариант и нагласите сред по-възрастните поколение в страната, в България сред младежите той е по-скоро хипотетична опасност. В настоящият момент еврочленството на страната сред младите има в по-голяма степен оптимистична окраска. Опасността идва от прекалено завишените първоначални нагласи, ако те не бъдат изпълнени според очакванията, може да се стигне до форма на евроскептицизъм. Поради тази причина е необходимо новата политика по отношение на младежта да включва и една добра схема за запознаване на младите хора с новите реалности произтичащи от членстовото на Бълагрия в ЕС.

Този процес трябва да бъде пряко обвързан и с един друг проблем – аполитичноста сред младите поколения. За да бъде отстранен този проблем преди всичко трябва да се изясни в какво точно се изразява тази аполитичност. Българските младежи съвсем не са слепи или незаинтересовани. В много случаи те са дори по-будни и от своите европейски връстници. Българската младеж забелязва промените в света около себе си и има своето отношение към тези промени, в този смисъл тя съвсем не е аполитична. Апатията на младежите е насочена по-скоро към самите държавни и образователни институции, към партиите, към профсъюзите и въобще всички подобни структури. Тази апатия е предизвикана най-вече от погрешното отношение на тези институции към младежите през последните седемнадесет години. Днешната младеж има нужда от нови форми на участие, нови форми на комуникации със структурите на държавата, които да не са прекалено ангажиращи, които да се осъществяват само в даден момент – при нужда, но да бъдат достатъчно сигурни. Новата младежка политика трябва да вземе тези факти предвид, т.к. в противен случай отрицателните настроения сред младежите могат да вземат неочаквана антисоциална насока. Младежта е носител на изключителен енергиен заряд, който трябва да бъде насочван по подходящ начин от управляващите, ако те не съумяват да го сторят историята е показала, че младежта насочва своята енергия тъкмо срещу тях.

Всички изброени проблеми доказват само, че по време на прехода държавата е забравила своите най-млади поколения и негативните резултати вече са налице. Това прави нуждата от една съвременна политика насочена към новата младеж изключително належаща. Тази съвременна политика за интеграция на младежта трябва да е изключително гъвкава, т.к. е необходимо да отговаря на условията в един глобален и постоянно изменящ се свят. Своевременното и въвеждане не засяга просто младежите. Българските държавници трябва да разберат, че тя е жизненонеобходима, а не просто нещо с което може да се играе по време на избори, т.к. от политиката за интеграция на младежта зависи стабилността на цялото общество.

Политическата 2005 г. – анализ на българския политически и обществен живот през изтеклата година

Животът като цяло през 2005 г. беше изключително динамичен. От тази тенденция не изостана нито една негова сфера. Със събития и динамични процеси бяха осеяни политиката, икономиката и културата.
В сверата на политическия живот чувството за динамичност се подсилва главно от факта, че 2005-та бе година на изборите – избори в много общини и разбира се парламентарните избори. Това, че те са неизбежни, че наближаваха задвижи определени процеси още в края на предишната 2004 г. Като цяло първата половина на 2005 г. премина за политическия елит в подготовка за предизборната агитация и в провежданата на самата агитация и изборите. Различните партии заложиха, разбира се на различни стратегии. НДСВ продължи своята политика на привидно откликване на недоволството на народа, като разменяше местата на отделните личности в кабинета, но не и състава му като цяло. Увличането в тези размени доведе до невероятни случаи, като министър на културата, който не различава работата на художниците от тази на писателите и поетите. Вероятно подобни ходове, а и фактът, че НДСВ съвсем не изпълни обещанията на своя лидер към народа, оказаха влияние върху рейтинга на парламентарните избори през 2005 г. и той съвсем не бе същият, както когато НДСВ бе ново явление в българския политически живот. Въпреки това НДСВ успя да си осигури достойно място в новият парламент, както и в управлението. Някои партии имаха обаче, друга по-нещастна съдба. След незадоволителното им представяне на изборите СДС за пореден път бе белязано от процесите на разпад и отцепничество, макар повечето видни дейци в съюза да твърдяха, че това не е вярно. Партията се опита да се пребори с проблемите си, като сметна, че причината за всичките и нещастия е в липсата на силен лидер. Тази позиция пое Петър Стоянов, който беше избран от общ конгерес на партията и така измести Надежда Михайлова. Тя от своя страна създаде свое движение, за което и до края на самата 2005 г. твърди, че не цели да се превърне в бъдеща самостоятелна партия. Опасността това да се случи обаче, е напълно реална. Пример за това е партията на отделилият се от СДС Иван Костов – ДСБ. Тя успя да проведе доста успешна кампания и в крайна сметка зае една добра позиция в парламента, а задоволството на лидера и беше очевидно за всички. Трябва да се признае, че не е малък успех след продължително отсъствие от политическата арена да създадеш своя самостоятелна партия и да я вкараш в парламента още на първите парламентарни избори. Политическата година по традиция се оказа успешна и за ДПС, за която вече сме свикнали да виждаме във властта след всички избори. Не случайно нейният лидер масово се определя като най-успешният политик в България. Успешна бе годината и за БСП и нейния обещаващ лидер Серегий Станишев. БСП си изгради образа на модерна социалистическа партия, обърната и към по-младите поколения. Това вероятно и спечели известни позиции и я изстреля от опозиция право в управлението на страната. Въпреки това, тя ще трябва да се доказва в една особена ситуация на кабинет съставен от три партии, т.к. силите и не стигнаха да се справи сама с поемането на властта. Изненада, ни поднесе една нова коалиция, която на парламентарните избори пожъна небезизвестен успех, като се има предвид, че по-голямата част от българското население научи за съществуването и едва когато стана ясно, че те са вече в парламента. Става въпрос за коалиция Атака. 2005 г. ще се запомни и с нейната поява, т.к. в българският парламент до този момент нямаше националистически настроена партия, а Атака явно се оказа подходяща за хилядите българи, които не са намирали политическото си представителство във вече съществуващите партии. Нейният лидер – Волен Сидеров, също бързо набра популярност като спорна политическа личност, способна на някои не толкова присъщи за поста и изказвания, особено от трибуната в НС. В политиката навлезе и друга доста по-известна личност – Бойко Борисов. След като името му и личният му рейтинг бяха използвани от Симеон Сакскобурготски за Целите на НДСВ по време на кампанията и на самите парламентарни избори, бъдещата политическа кариера на Бойко Борисов стана доста дискутирана тема. Въпреки, че самият той винаги е твърдял, че не желае да участва в политиката и дори се отказа демонстративно от мястото си в НС, в крайна сметка се появи като кандидат на изборите за кмет на София и някак си съвсем естествено ги спечели, макар и на втори тур. Интересна бе и съдбата на предишният софийски кмет – Стефан Софиянски, който дълго бе преследван от прокуратурата заради различни сделки извършени през неговото управление и някак тъкмо на време се сдоби с така полезният му в този момент политически имунитет, като влезе като народен представител в НС.
Изборите през изтеклата година като цяло бяха оспорвани. В много общини се стигаше до балотажи по различни причини. Имаше обвинения за фалшификации, купуване на гласове и истории за черни джипове и хора напомнящи мутри, навъртащи се около избирателни секции. Въпреки всичко общините получиха своите кметове, а страната своето правителство. Процесът на държавно ниво обаче, протече доста интересно. Електоратът на НДСВ, ДПС и БСП би трябвало да е доволен, т.к има своето представителство в управлението на държавата. Въпреки това е ясно, че това е една особена ситуация, която тепърва ще бъде изпитвана. Сработването между трите партии е сложен процес и едва ли може да се оцени в рамките на половин година. Въпреки това тройката доказа желанието за съвместна работа като се справи бързо с разпределянето на сферите на влияние в държавната машина. Едно от многобройните порицания на ЕС през изтеклата година към страната ни беше именно, че процесът на образуване на ново правителство отнема твърде дълго, а моделът на тройна коалиция в управлението е твърде опасен и нестабилен. Случи се така обаче, че скоро след това Германия се изправи пред същата задача – да създаде подобно коалиционно правителство, а след това и още няколко европейски държави. Колкото и да бе интересен дебатът около съставянето на новото българско коалиционно правителство, той бе по-скоро политически отколкото обществен поради простата причини, че съзнанието на обикновения българин по същото време бе заето от много по-належащи въпроси. Един от тези въпроси бе как да оцелее при настаналите в страната наводнения. Докато политиците спореха за разпределението на влияние в кабинета, хората оставаха без домове заради, както се разбра по-късно, безотговорността и неизпълнението на служебните задължения на различни личности и чиновници. Най-неочаквано с тежката задача да помогне се зае армията в лицето на ген. Никола Колев, чиито подчинени се заеха да възстановяват диги и разрушени пътни връзки. В крайна сметка се оказа, че има опасност армията да остане без пари, ако изразходваните средства за спасителните операции не и бъдат възстановени от държавата, т.к. те всъщност били предназначени за отбрана. Дебатът между политиците и армията приключи сравнително бързо, т.к. политическият елит вече беше готов с разпределянето на властта и явно прецени, че е време направи нещо по въпроса с наводненията. Скоро се задействаха програми за изграждане на нови жилища и временни приюти, за да не останат хората без домове през зимата, но и те оставиха впечатлението, че в голямата си част са всъщност начинания на отделни бизнесмени и дори семейства.
И други събития притесняваха българина през изминалата 2005 г. И те както и наводненията зависещи от природни фактори, зависиха по-скоро от процеси, които обикновените хора не могат да контролират, а именно най-вече от процеси във външната и вътрешната политика на страната. Така например българинът беше ударен от високите цени на петрола, които всъщност се отразиха на всички модерни страни по света. Разлика беше, че правителството в България не направи така, че обикновеният гражданин да не почувства кризата толкова силно, както например направиха това една Франция или Германия. В родината се заговори за подобни мерки чак към края на кризата, т.е. когато те вече бяха излишни така или иначе и разбира се бяха частично приложени. Една друга новина също шокира българската общественост – смъртните присъди на медиците ни в Либия, една твърде дълго време болна тема на българския народ. В крайна сметка за тях кошмарът не свърши, пък било то и по най-нежелания начин, а разкарването по съдилища продължи. За българският народ пък остана досадата да гледа как поредното правителство поело властта в средата на годината отново, както и неговите предшественици ще се мъчи да се справи с този външно политически проблем. Единствената надежда е, че може би както гласи поговорката две глави мислят по-добре от една, а три най-вероятно още по-добре стига да не се изпокарат. В този смисъл може би с общи усилия НДСВ, БСП и ДПС ще намерят решения на този твърде наболял проблем.
През 2005 г. на българинът му тежеха и вече традиционните увеличения на цените на вода, ток, парно и всякакви други услуги, а също и на голяма част от стоките от първа необходимост. Истината е една – най-голяма част от все така нищожния доход на българина отива за стоки от първа необходимост като храна, вода, дрехи, отопление. Това е всеизвестен икономически показател разкриващ бедността на населението. Тази тенденция остава непроменена от мига в който цените на стоките в България са спрели да се определят от държавата и са започнали да се определят на пазарен принцип. Очевидно е, че скоро ще достигнем равнищата на цените в ЕС, но темпът на растеж на доходите е нищожен в сравнение с тях. Тъкмо това и през тази година беше основния проблем на българина. Въпреки трудностите с оцеляването обаче, той все някак намира време да се интересува и от общественополитически въпроси както от вътрешен, така и от международен характер.
А иначе политическите процеси свързани с присъединяването на България към Европейския Съюз текат с пълна пара. Въпросът е обаче, дали влакът ще пристигне в уреченото време или с тази пълна пара ще се забие в като в стена на прага на ЕС и от това положението на българският народ пътуващ в него ще стане още по-лошо. Става въпрос за това дали България ще бъде приета през 2007 г. или ще се задейства предпазната клауза в предприсъединителния договор и влизането и в ЕС ще остане за 2008 г. За съжаление за сега основните тенденции сочат, че случаят ще е по-скоро вторият. Вярно е през изминалата 2005 г. бяха направени някои важни стъпки по присъединяването, беше приет новия НПК за който от ЕС настояваха изключително, но въпреки това няма нито един “осъден с бяла якичка”, т.е. корумпиран чиновник от високо равнище. Явно от ЕС разбират, че или в нашия държавен апарат няма корумпирани личности, което естествено е невъзможно, или очевидно съдебната система не работи така както би трябвало. Това обосновава и постоянните им напомняния да се бърза с този въпрос, както и всички останали, макар и не толкова драстични предприсъединителни договорености. Работата обаче е там, че явно нашите политици оставят у европейските експерти впечатлението, че не си дават много зор да бързат, което впечатление никак не е погрешно. Очевидно е защо те няма да имат интерес от по-скорошното влизане и вписване на България в структура като ЕС къде има твърде ясни и точни правила, за чието неизпълнение има и санкции. Колкото и да се забави този процес българският народ ще пострада в малка или голяма степен от присъединяването. За това по-добре процесът да се извърши по-бързо в рамките максимум до 2009-2010. Българинът никога няма да е готов и никога няма да има начинът на мислене необходим му за оцеляване в структура като ЕС докато не попадне в нея и насила не се приспособи. В този смисъл от процесът на твърде дълго отлагане полза имат само отделни личности, т.к. в крайна сметка моделът на ЕС е доказал своята ефективност.
В заключение може да се каже, че годината която започва сега – 2006-та, ще е от особено значение. Тя е последната година преди приемането на страната в ЕС и в този смисъл пред политическите кръгове стои твърде сериозна работа. Множество проблеми ще намерят решението си именно в тази връзка. Коалицията НДСВ, ДПС и БСП ще има възможност напълно да докаже колко се е сработила, в зависимост от това как ще се справи с финалните напъни преди ЕС да каже своето ДА или НЕ. Тя ще има и възможността да разреши проблема с медиците в Либия, който макар напоследък да се твърди, че е чисто юридически си е съвсем политически още от самото начало и ще бъде грешка ако тройното правителство заеме първата гледна точка.

Анализ на политическата ситуация в ДПС

Информацията за тази политическа организация използвана за съставянето на анализа е набавена предимно от официалния сайт на партията в интернет, както и от публикации отнасящи се до съответната организация намиращи се на други сайтове, главно информационни.

ДПС се самоопределя преди всичко като партия, която се базира на основните либерални ценности, на правата и свободите на личността и защитата на малцинствата, на европейските принципи на функциониране на гражданското общество. От момента на създаването си преди тринадесет години тя е неизменен участник във всички парламенти на страната, като винаги е ориентирана към политическият център. За пореден път на изборите за 40 НС ДПС доказа, че се стреми да бъде партията представляваща силният център около който се образуват управляващите коалиции и без който управлението на страната е невъзможно. Не случайно партията посочва като една от своите цели тъкмо утвърждаването на такъв политически модел на управление на страната, като е убедена, че тъкмо тя ще изиграе тази роля на консолидиращата либерална партия. Към настоящият момент бих казал, че тази тяхна цел е по-скоро постигната, т.к. реално ДПС участва в управлението като част от коалиция за втори пореден мандат.
Основните идеи на ДПС гравитират около балансирането на принципите за интеграция на малцинствата във всички сфери на социалния, икономическия и културния живот на страната с принципите за запазване и развитие на тяхната етнорелигиозна идентичност, което напълно отговаря на образа и на либерална партия. Не е тайна обаче, че ДПС всъщност е до голяма степен етническа партия на българските турци. Въпреки това самият лидер на движението – Ахмед Доган отбелязва на петата национална конференция, че от общо 57 417 партийни членове, малко над 7 хил. са от българския етнос. Макар това да е наистина едно известно повишение на интереса към това движение, все пак става дума само за 12% от целия му електорат, докато останалата маса от близо 5 хил. души остават твърд и неизменен електорат, който гласува за ДПС при всеки възможен случай. Интересно е обаче, че въпреки така силно афишираните дълбоко либерални ценности на партията в нея не се посочват като членове хора от други етноси – роми, арменци, евреи и т.н, които също представляват малцинства в страната ни. Това отново само подчертава факта, че ДПС всъщност е силно етническа партия. Впечатление прави и това, че останалата част от етносите в България всъщност не са така ясно изразено парламентарно представени, както са българските турци. Това се дължи на факта, че те нямат свои етнически партии, т.е. явно получават своето политическо представителство като български граждани в правен смисъл, без значение от етническия им произход. Какво прави тогава турският етнос толкова специален, че да има своето ДПС? Толкова специален го прави именно Възродителният Процес от края на 80-те и началото на 90-те години. Тъкмо тогава българските турци се чувстват най-отчуждени от останалата част от обществото и разбират, че всъщност техните интереси не са били политически представени, че на тях държавното управление не гледа като на останалите български граждани. Всичко това води до появата на ДПС, в чийто твърд електорат се превръщат българските турци.
Силно етническите партии навсякъде по света представляват особени случаи, т.к. те обикновено отразяват някои специфични черти на дадения етнос. В този смисъл ДПС не представлява изключение. Черти на поведението на турския етнос могат да се открият в начините на действие на самата партия, в отношението на членовете към нейния лидер, както и в отношенията и със самия електорат. Както вече отбелязах, ДПС успява винаги да изиграе консолидираща роля, но при такива условия, че реално погледнато тя винаги се оказва най-успешният състезател на изборите. Като истинска партия от центъра тя винаги успява да се наклони на ляво или на дясно в най-подходящия за това момент. Колкото до отношението на членовете към нейния лидер, то то е подобно на това към лидерите на всички български партии, но доста по-силно изразено. ДПС би могла да бъде определена като силно авторитарна и централизирана партия. Лидерът и Ахмед Доган изглежда несменяем от момента на създаването на движението на 4 януари 1990г. Партията е до такава степен силно централизирана около него, че може да се каже, че е единствената партия, която за тези 15 години не е претърпяла някакви основни промени, докато около нея се появяваха нови и разпадаха стари с невероятна скорост. Личността на Ахмед Доган е много спорна. От една страна на него се гледа като на блестящ и успешен политик, от друга като на човек предизвикващ етническо напрежение в страната. Докато за първото можем да сме сигурни, ако сме привърженици на макиавелизма, то за второто може дълго да се спори. Колкото до отношението на партията към електората, може да се каже, че то е собственическо, до такава степен кръгът около Ахмед Доган е свикнал със своя неизменен електорат. Истината всъщност е стряскаща. Българските турци са забравени от всички други партии и просто са принудени да продължат да гласуват за ДПС. В допълнение към това се добавя и натискът на останалите членове на етноса оказван върху отделният избирател, който е решил да смени своята политическа ориентация. Освен всичко останало, собственическото чувство на партийната върхушка на ДПС върху турско население в някои райони на страната се подхранва и от силно икономическо влияние и интереси. Не рядко в обществото се водят дискусии кой е най-влиятелният, най-богатият, контролиращият най-много територия български политик. Ако Симеон Сакс Кобург Готски успя да си върне множество от бащините имоти по всевъзможни точки из страната, а Иван Костов успя да заграби хиляди малки предприятия, хотели и заводи, то за Ахмед Доган може да се каже, че контролира цялата територия на югоизточна България. Не е случайно, че наскоро самият той се похвали, че зад него стои мощен обръч от фирми, но не определи чия собственост са те. Лидерът на ДПС има и още една отличителна черта за авторитарният тип лидер, а именно, че няма навика да се появява често в публичното пространство и не намира за важно да присъства в залата на НС, както се полага на председател на парламентарна група, нещо което беше характерно и за Симеон IIри , който не се появяваше за парламентарен контрол в качеството си на Министър Председател.
Не може да се очаква, че досегашното развитие на ДПС ще се промени, ако етническите турци не намерят друг начин да представляват своите интереси в управлението на страната. Макар да е спорно до колко ДПС наистина ги защитава, то е единствената им алтернатива пред незаинтересоваността от останалата част от политическите организации. От друга страна тази тяхна незаинтересованост най-вероятно се дължи на факта, че ДПС вече е утвърдило своите позиции върху тази част от българските граждани и едва ли с лека ръка ще се откаже от такъв твърд електорат. Тъкмо поради тази причина, не може да се очаква, че ДПС ще се превърне скоро в истинска либерална партия, която не само да проповядва либерални идеи, но и да ги прилага на практика в своето вътрешно устройство. Това е така, защото, за да задържи този свой електорат ДПС се нуждае да бъде силна и централизирана и в никакъв случай не може да допусне образуването в себе си на каквито и да било фракции, които едва ли биха имали възможност да участват в управлението при едно евентуално разпадане на партията. Поради тази причина ролята на силния лидер, който концентрира властта в себе си е особено важна за ДПС. Колкото до ориентацията на партията в политическото пространство, то тя е уцелила мястото на което да стабилизира своите позиции – центърът. Нейният единствен шанс да участва в процеса на управление са били и си остават коалициите, т.к. твърдият и електорат не може да и осигури самостоятелен мандат на управление. Ако управляващите кръгове на ДПС си поставят самостоятелното управление за цел, то те ще се нуждаят и от гласовете на една голяма част от населението от българският и другите етноси, а за да ги привлекат. Тогава ДПС трябва да се превърне в наистина либерална партия каквато смее да твърди, че е. Това обаче, едва ли ще се случи, т.к. така има вероятност тя да изгуби и гласовете на своите избиратели от турския етнос, защото както е във всяка либерална партия, членовете ще имат правото да изменят своята политическа ориентация.

Подходящият за България цивилизационен модел

За това какъв политически режим съществува в Русия се е писало много и вероятно споровете няма да престанат още дълги години. Сигурно е обаче, че руският цивилизационен модел се различава сериозно от този присъщ за страните от западния свят. Това може да се обясни с по-особеното историческо развитие на Русия като страна. Факт е, че феодализмът в нея, като форма на обществено устройство е премахнат много по-късно, отколкото в страните от развита съвременна Европа. Това обаче, само по себе си едва ли обяснява особеностите на настоящия политически режим в Русия, но ако към него добавим и културата на подчиненост насаждана през това историческо развитие, то състоянието на руската политическа система днес съвсем не изглежда толкова необяснимо. А какво именно е то?

В съвременна Русия, след разпадането на СССР, се развива система на демократично управление. Създадени са съответните институции и закони, но всъщност демокрацията не е само това. В руските условия тези закони и институции, макар да наподобяват западните, не работят по същият ефективен начин. Те постепенно биват трансформирани в по-съвместим с руските културни особености вид. В този смисъл съвсем не е чудно, че президентът стопанисва страната като княз и управлява чрез укази и наместници по губернии. Не е ли било същото, когато генералният секретар е управлявал съюза чрез лидерите на комунистическите партии на страните от него? Не са ли се взимали най-важните решения и тогава на четири очи? Очевидно руският модел на управление е нещо твърде трайно и почти неизменно. Важен е обаче въпросът до колко той е ефективен. Историята явно е доказала, че за самата Русия този модел е най-ефективен. Все пак някои от най-видните политически мислители твърдят, че една голяма страна трябва да се управлява именно централизирано. Някои биха попитали защо в САЩ нещата не стоят така. Макар там също да е президентска република, т.е. по-голямата част от властта е в ръцете на президента, ситуацията е по-особена.Самата страна е изградена на федеративен принцип, а отделните щати се управляват демократично, нещо което е недопустимо в руския модел.

Важно е обаче, кой от двата модела е по-подходящ за България. Ако отново използваме историческият подход би трябвало да се спрем на демократичния модел. Демократични традиции е имало още когато съветът на старейшините на дванадесетте рода се е събирал, за да избере нов хан, макар тогава управлението да е било по феодален модел. Такъв той остава до създаването на следосвобожденска България. Макар българският народ да е прекарал твърде дълго време под тази форма, включително и в границите на Османската империя, той не е белязан с такава сила с каквато е руският. Своето желание за развитие българите проявяват още през Възраждането, а по-късно и в създаването на своята млада държава, като ясно избират по-демократичен модел на управление напук на руските генерали поставени от руският княз Александър да насочват развитието на страната в “правилна” посока. Не случайно той пише на княз Александър Батемберг, че създадената конституция в Търново е твърде либерална и ще му пречи да управлява. Вярно е, че тази демократична традиция по-късно често е нарушавана, особено по време на влиянието на съветския модел, но фактът, че всички авторитарни режими, както и тоталитарният съветски не са намерили почва у нас и България днес отново върви по пътя на демокрацията е неоспоримо доказателство, че тя трябва да се ориентира тъкмо към този западноевропейски модел. Друг е въпросът по какъв начин България извършва прехода към него след разпадането на съветския модел в страната. Най-подходящият отговор е твърде прибързано и дръзко, стремейки се да догони, да не изостане от страни като Полша. Вероятно старата система е трябвало да се запази известно време, де са се били разрешили някои обществени свободи, но да не е бил премахнат държавният контрол над цените така рязко и да не са били унищожени големите земеделски стопанства. Може би така е щяла да се избегне голяма част от шока на прехода, но българинът е доказал, че когато извършва промени, той ги извършва именно шоково, революционно, а не еволюционно. За съжаление това е черта твърде типична за руския, въобще източен културен модел от която би било добре да се отървем в България. От руския (съветски) модел сме си запазили и други неща – бюрокрация, корупция, сключване на обществено значими сделки на четири очи без конкурсна процедура и в нечий интерес. Всичко това са елементи в политическият живот на България, които трябва да бъдат изчистен, за да може страната да се превърне в една наистина модерна държава. И все пак всичко това не означава, че трябва да се прекъснат всички връзки с Русия. Напротив, трябва да се цели тъкмо обратното, да се направи така, че въпреки западната ни насоченост да се запазят добрите отношения с Русия, най-малкото защото сме до голяма степен все още силно зависими от нея по отношение на ресурси като нефт и газ.

В крайна сметка България трябва и ще изиграе ролята на свързващо звено между изтока и запада, както в икономически така и в културен аспект. Тази роля и е била отреждана не веднъж през историята, а тя показва, че това съвсем не е лека задача, която носи както положителни, така и отрицателни последствия. В този смисъл балансирането между двата културни модела, както и между двата управленски ще е отговорност на бъдещите ни европейски политици.