Идеалната политическа личност в капитализма.

Свободният пазар е езикът, на който разговарят способните и свободни хора. Най-кратката дефиниция за дясното като философия и политика е – капитализъм. Свободният пазар е икономическата система на капитализма. Ключовата дума обаче не е пазар, а свобода. А свободата се осигурява и защитава с политически средства. Всяко ограничаване на доброволната размяна между хората е насилие и проява на тоталитарност. Капитализмът не ограничава свободата на индивидуалността да се развива, дава й самочувствие, осигурява простор за нейния творчески, духовен и предприемачески капитал. В капитализма няма популизъм, но има уважение към човека, живота, и стремежите му, към миналото, настоящето и бъдещето му. В него хората живеят собствения си живот, а не животът, който някой друг им е определил.

Адам Смит е описал много добре какъв трябва да бъде капиталистът в „Богатството на народите”, където критикува недостатъците на феодалната данъчна система и показва принципите, върху които да се изгражда капиталистическата данъчна система; ако на хората се даде икономическа свобода на действие, те заедно с преследването на своите интереси ще умножат както индивидуалното, така и общественото богатство.

Достатъчно е дълъг е списъкът на автори, занимаващи се със защитата на капитализма. Идеалният политически тип трябва да е достатъчно креативен, не деспотичен, имащ нужното образование, за да разбира механизмите на пазара, да умее да се спрява с новите предизвикателства, пред които се сблъсква света (глобалният капитализъм), да притежава морал, тъй като често капитализма се бърка с егоизъм, жажда за богатство, без да се оценява, че чрез преследването на личния интерес, несъзнателно допринасяш и за общественото богатство, да разбираш условията на търсенето и предлагането. Мисля, че моралът и необходимото знание и далновидност да видиш рискa и да го предовратиш от негативните ефекти на свиващият се и разширяващ пазар, да имаш предприемачески дух, рационално да използваш оскъдните ресурси, играят ключова роля при изграждането на образа за идеалната политическа личност в капитализма.

Това есе е авторско и никой няма право да използва и цитира част от текста, без съгласието на автора ©